Mondriaan Foundation International Activities 2006

Apraksts
Gada pārskats par Mondriaan Foundation 2006. gada aktivitātēm 49 valstīs. Tajā ietverti arī attēli no šīm aktivitātēm.
Avots
Mondriaan Foundation