\international\media\art\award 2003 "Constructed Life"

Apraksts
Katalogs par " Costructed Life",pirmajā daļā ietverts plašs teorijas apskats, kura uzdevums ir savienot tādus mākslas izpausmes veidus kā video spēles, cyber-sex un robotmāksla. Otrajā daļā ir attēli no konkursa dalībnieku darbiem un informācija par nominācijām.
Avots
Engelhardt& Bauer, Karlsruhe