(51. Internationales Leipziger Festival fur Dokumentar un Animationsfilm)

Apraksts
51. Starptautiskā Leipcigas festivāla dokumentālo un animācijas filmu katalogs. Tajā iekļautas anotācijas par filmām un dažu autoru biogrāfija.
Avots
Jutte-Messedruck Leipzig GmbH