Japan Media Arts Festival (11th)

Apraksts
Katalogs par 11. Japānas mediju mākslas festivālu, kurā ir ietverta arī informācija par Japānu, mediju mākslu, festivāla dalībniekeim, apbalvojumiem un par apbalvotajiem darbiem.
Avots
Japan Media Arts Festival Secretariat Office