Viļņi. Elektromagnētiskie viļņi kā materiāls un medijs mākslā

Apraksts
Izdevumā iekļautas šādas tēmas: viļņu zinātne, radioastronomija, spektra kartēšana, sonoluminiscence, radiookeanogrāfija, vaļveidīgo akustika, viļņu māksla, vizualizācija un sonifikācija u.c.
Avots
Jauno mediju kultūras centrs RIXC