The look from the East

Apraksts
Izdevumā ir teorētisku rakstu un eseju kolekcija, analītiskas recenzijas par filozofiju, ideoloģiju un jauno mediju estētika - aktīvais lauks - internets. Kolekcijā tiek analizēts par sekojošām problēmām: interneta kultūra Ru-net, data-trash, interneta kultūras un tīkla mākslas funkciju sociokulturālie un politiskie aspekti, mūsdienu mākslas un interneta tehnoloģiju mijiedarbība.
Avots
Information and research center "MediaArtLab"