SOLITUDE

Year of release
2005
Length
11' 0"
Country
Latvia
Cast
Synopsis

Autore par darbu izstādes "Personīga izstāde" (2008) katalogā:

Darbs veidots no fotogrāfijām, kas sarindotas (samontētas) nepārtrauktā plūdumā. Ikdienā, lietās, skaņās, pašas ķermenī poētiskā un emocionālā formā esmu mēģinājusi atklāt apslēptu nozīmi, kas tām piešķir jēgu. Vientulīgs un skumjš stāsta nogrieznis.