(Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design)

Abstract
Source
Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design